Det här vill vi…

Samelandspartiets ledamöter och ersättare.

Samelandspartiets ledamöter och ersättare.

Från vänster:
Per-Olof Nutti, Ann-Christin Blind, Paulus Kuoljok, Ingrid Inga, Torkel Stinnerbom, Birgitta Andersson, Britt Sparrok, Matti Berg och Magnus Rehnfeldt.

I vårt Sápmi är alla samer lika värda och alla samer – såväl barn, unga, äldre, kvinnor och män får plats i vårt framtida Sápmi. Rätten att vara same får aldrig ifrågasättas och inte heller det samiska levnadssättet. Det är berikande att vi är olika. Genom att stärka alla samers delaktighet blir vi fler som bygger vårt framtida Sápmi.

För oss i Sámiid Riikkabellodat är politik att visa handlingskraft och förmåga att forma morgondagens samiska samhälle utifrån våra visioner och idéer. Politik är också att vara trovärdig och få respekt för det vi vill både bland samer och i vår omvärld.

För Samelandspartiet sitter partiordförande Ingrid Inga i Sametingets styrelse. Under innevarande mandatperiod är vi i opposition men gör allt vi kan för att förankra och förverkliga vår politik. Vårt löfte till dig är att vi kommer att arbeta för ett stabilt Sameting som du kan ha förtroende för.

Samelandspartiets valprogram 2013

 

Samelandspartiet, c/o Ingrid Inga, Stentorpsgatan 6B, 962 32 Jokkmokk

Besöksräknare

Träffar

Sidor|Träffar |Unika träffar

  • Senaste 24 timmar: 338
  • Senaste 7 dagar: 2 735
  • Senaste 30 dagar: 13 626
  • Online nu: 1