• 15 Nov 2018
    Riksdagens budgetpropositionen för 2019

    Publicerat 15 november 2019 Eftersom ingen ny regering har tillträtt lämnar nuvarande övergångsregering i dag budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. En övergångsregering har begränsade ...

  • 16 sep 2018
    Kallelse/Inbjudan till extra partiträff i Luleå

    Publicerat 16 september 201 Sámiid Riikkabellodats styrelseledamöter och ersättare samt alla invalda förtroendevalda i Sametinget och partisympatisörer kallas/inbjuds till extra partiträff  den ...

Next  

Next