• 06 Jun 2016
    GRATTIS PÅ NATIONALDAGEN !

    Publicerad 2016-06-06 Det godaste landet
 Dagen till ära har ”the Good Country Index”, tidigare i veckan utnämnt Sverige till ”goodest country” när det gäller ta vara på sin medborgare och ...

  • 05 Jun 2016
    Motion om översyn av Sametingets röstlängd

    Publicerat 5 juni 2016 Sámiid Riikkabellodat har lämnat in en motion till Sametinget i vilken SáR begär en total översyn av röstlängden eftersom Sametingets Valnämnd alltsedan Sametingets ...

Next  

Next