Ingen tydlig vinnare i Sametingsvalet

 

 

26 maj 2009 meddelas valresultatet i Sametingsvalet som genomfördes 17 maj. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för den slutliga sammanräkningen. Samelandspartiet har under den gångna mandatperioden suttit i Sametingets politiska ledning. Samelandspartiets ordförande Ingrid Inga är ganska nöjd över partiets valresultat. Samelandspartiet får sex mandat.
 
Bland partierna finns ingen tydlig vinnare i Sametingsvalet. Två nya partier tar plats i Sametinget och därmed är det åtta partier som ska representera det samiska folket under de kommande fyra åren.

–          Det blir många partier i Sametinget vilket kan försvåra arbetet, kommenterar Ingrid Inga.

 

Samelandspartiet förlorar två mandat jämfört med valresultatet 2005. Ändå är Ingrid Inga ganska nöjd över partiets valresultat och med valrörelsen. Ingrid Inga tillträdde som ny partiordförande i augusti 2008 och har med kort framförhållning fått organisera valarbetet.
  • – Vi har många duktiga politiker inom partiet och jag vill rikta ett stort tack till alla som visat engagemang och gjort ett fantastiskt arbete, säger Ingrid Inga.
  • – Samelandspartiet har under de senaste åtta åren suttit med i den politiska ledningen och haft posten som styrelseordförande. Det är alltid svårare att lyckas i ett val när man suttit i en politisk ledning under en längre tid, fortsätter Ingrid Inga.

 

Nu när valresultatet är offentligt fortsätter arbetet internt inom partiet. De nya ledamöterna och partiets ledning kommer att samlas för ett gemensamt möte så fort som möjligt. 

  • – Det är viktigt att vi snabbt samlas för att analysera valet och dra upp strategier för arbetet under den kommande mandatperioden i Sametinget, säger Ingrid Inga.
 

För kontakt och mer information

Ingrid Inga, 070-554 29 99, ingrid.inga@sametinget.se