Archive For 25 juni 2009

Sametingets nya ledning

By |

Pressmeddelande från Samelandspartiet 2009-06-25 Valesultatet i Sametingsvalet meddelades 26 maj 2009 och sedan dess har det interna arbetet pågått inom och mellan partier. Samelandspartiet konstaterar att det finns små förutsättningar att Sametingets nya ledning väljs utifrån ett parlamentariskt valsätt. Det alternativ som då återstår är att Sametingets ledning väljs proportionellt, det vill säga utifrån antalet…

Read more »

”En ny rovdjursförvaltning” – regeringens proposition SOU 2008/09:210

By |

  Regeringen föreslår i sin proposition en ny regionaliserad förvaltning med ökat lokalt inflytande. Enligt regeringen måste en ny trovärdig rovdjurspolitik ta hänsyn till människor om bor i områden med tät förekomst av rovdjur. Lokalbefolkningen ska ges större möjligheter att påverka rovdjursförvaltningen.

Read more »