Sametingets nya ledning

Pressmeddelande från Samelandspartiet

2009-06-25

Valesultatet i Sametingsvalet meddelades 26 maj 2009 och sedan dess har det interna arbetet pågått inom och mellan partier. Samelandspartiet konstaterar att det finns små förutsättningar att Sametingets nya ledning väljs utifrån ett parlamentariskt valsätt. Det alternativ som då återstår är att Sametingets ledning väljs proportionellt, det vill säga utifrån antalet mandat som respektive parti eller grupp har.

   – Samelandspartiet är beredd att ingå i en proportionellt vald styrelse utifrån vårt valresultat, säger ordförande Ingrid Inga.

Samelandspartiet fick sex mandat vid Sametingsvalet, vilket är en minskning med två mandat. Partiet har under de senaste åtta åren suttit med i den politiska ledningen och haft posten som styrelseordförande

    – Valresultatet talar sitt tydliga språk. Väljarna har inte gett oss mandat till en självklar ledarroll under den kommande mandatperioden, konstaterar Ingrid Inga.

   – Men partiet kommer självklart utifrån vårt valresultat ta ett ansvar för ett fungerande Sameting, avslutar Ingrid Inga.

Vi kommer också ta ansvar och arbeta för att för våra politiska kärnfrågor som t ex ökat självbestämmande för plenum, rovdjurspolitik och rennäringspolitik,  näringspolitik, utbildningspolitik, kulturpolitik m m får genomslag i Sametinget under den kommande mandatperioden.

För kontakt och mer information
Ingrid Inga, 070-554 29 99, ingrid.inga@sametinget.se