Samelandspartiets nya Sametingsledamöter

Ordinarie ledamöter i sametinget:

Ingrid Inga
Bror Saitton
Britt Sparrock
Lars-Anders Baer
Margret Fjellström
Sylvia Simma

Ersättare enligt följande:

 1. Christina Åhrén
 2. Michael Teilus
 3. Jörgen Jonsson
 4. Lars-Gunnar Simma
 5. Paulus Kuoljok
 6. Barbro Poggats
 1. Jörgen Jonsson (eftersom Jörgen blev vald till SSR’s nya ordförande säger han upp sina Sametingsuppdrag)
 2. Lars-Olof Baer
 3. Torkel Stinnerbom
 4. Kjerstin Valkeapää
 5. Anna-Marja Kaddik
 6. Mia Emanuelsson
 1. Paulus Kuoljok
 2. Ann-Christin Blind
 3. Barbro Poggats
 4. Lars-Gunnar Simma
 5. Anders Nutti
 6. Britta Marakatt Labba