Pressmeddelande 2009-09-02

 Maktallians utan politisk viljeinriktning

 Sámiid Riikabelludat har följt debatten i media där de olika partierna haft synpunkter på vårt agerande under plenum i Kiruna. Bl a har Min Geaidnu efterlyst vårt deltagande i Sametingets nya ledning.

 Vi vill därför göra det tydligt att det under den nu inledda mandatperioden finns en majoritet i Sametinget på 20 mandat (av 31) ur partierna Jakt&fiske, Guovssonásti, Skogssamerna, Min Geaidnu, Landspartiet svenska samer och Albmut. Dessa partier har genom demokratiskt fattade beslut av plenum påtagit sig ansvaret för att leda Sametinget under den kommande mandatperioden. Den nya Sametingsmajoriteten har än så länge inte redovisat sin gemensamma politiska plattform inför de kommande 4 åren. Vi ser med spänning fram emot vilken politisk kurs som den nya majoriteten enat sig kring. Vi tror också att väljarna kräver att få veta.

 SáR vill också påminna om att motsvarande parlamentariska situation gällde under föregående mandatperiod med den skillnaden att de då samverkande 4 partierna öppet redovisade sin valsamverkan och sin politiska viljeinriktning. Inget av samarbetspartierna under föregående mandatperiod krävde att partier i opposition skulle ingå i majoritetsstyrelsen.

 I den nuvarande parlamentariska situationen i Sametinget kommer Sámiid Riikabelludat att framöver arbeta utifrån en egen och självständig politisk ställning.

 

 Ingrid Inga

Samelandspartiet