Desinformation av Sara Larsson

Med anledning av Sara Larssons uttalanden i Sameradion om att valen till Sametinget genomfördes med det proportionella valsättet, vill Samelandspartiet bemöta denna osanning och felaktiga information från Sara Larsson.

 Enligt valberedningens protokoll framgår det klart att Valberedningens ordförande inte ens redovisade Samelandspartiets nominerade kandidat till Sametingets presidium till plenum. Samelandspartiets nominerade kandidat kunde därför inte ens prövas av plenum. Samelandspartiets företrädare reserverade sig också i Valberedningen gentemot de nomineringar som den nya majoriteten föreslog och röstade igenom i plenum. Därför frågar sig Samelandspartiet om detta förfarande kan kallas proportionellt valsätt?

Samelandspartiet finner det beklagligt att den nya majoriteten i Sametinget visar sådan arrogans gentemot gjorda nomineringar och gentemot de samiska väljarna. Desinformation och osanning verkar vara den nya majoritetens arbetsmodell.

 

Ingrid Inga

Samelandspartiet