Samelandspartiets röstförklaring från plenum i Kiruna

Sámiid Riikkabellodat/SáR/Samelandspartiet’s röstförklaring vid val till styrelse ordförande

 Sámiid Riikabellodat/SáR/Samelandspartiet har lett Sametinget under två mandatperioder med ett brett parlamentariskt underlag.

 Samelandspartiet eftersträvar nu som tidigare en parlamentarisk tillsatt styrelse.

SáR har med beaktande av utfallet av Sametingsvalet den 17 maj 2009 nu också inriktningen att samarbeta med våra tidigare samarbetspartier Skogssamerna, Min Geaidnu och Samerna. Dessutom vill vi deklarera att vi strävat efter att bredda det parlamentariska underlaget genom samarbete med Guovssonásti.
Samelandspartiet får också tillkännage att något parlamentariskt samarbete med partiet Jakt och Fiske inte är aktuellt p g a bl a deras inställning till rennäringen.

 För att få en fungerande ledning för Sametinget stöder SáR Samernas partiledare Anders Kråiks kandidatur till styrelseordförande i Sametinget

 Kiruna den 26 augusti 2009