Archive For 21 oktober 2009

Ordföranden har ordet

By |

Ordföranden har ordet

Samelandspartiets partiledare, Ingrid Inga skriver om aktuella händelser på vår ”ordföranden har ordet” sida som du kan finna i högst upp på sidan.

Read more »

Historiskt val av Sametingets nya ledning (vår artikel i samefolket(

By |

 

Read more »

Konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel

By |

Läs mer om förslaget ill ny renbeteskonvention Renskötsel över riksgränsen mellan Sverige och Norge har bedrivits sedan urminnes tid. Bakgrunden till förhandlingarna har varit att 1972 år renbeteskonvention upphörde att gälla 2005 och behövde ersättas av en ny konvention. Förhandlingarna  avslutades efter att  att  den  ”svenska” och ”norska” delegationerna  enats om ett förslag  till ny konvention om…

Read more »

Den svenska och norska regeringen undertecknar ny renbeteskonvention den 7 oktober 2009

By |

Ny renbetskonvention snart ute på remiss Onsdagen den 7 oktober undertecknar jordbruks- och sameminister Eskil Erlandsson tillsammans med Norges lantbruks- och matminister Lars Peder Brekk den nya norsk-svenska renbeteskonventionen. Konventionen innehåller bestämmelser för hur renskötseln ska bedrivas över riksgränsen. Detta  äger rum på den norska ambassaden i Stockholm den 7 oktover 2009,   kl. 11.00 Bakgrunden…

Read more »