Historiskt val av Sametingets nya ledning (vår artikel i samefolket(

 

 De samiska väljarna har fått uppleva en historisk händelse i svensk samepolitik i och med valet av den nya styrelsen för Sametinget.

 Sámiid Riikabelludat/Samelandspartiet har som enda parti sedan flera val tillbaka klargjort att Sametingets styrelse ska väljas utifrån parlamentariska grunder. Ansvaret blir tydligare och väljarna kan med sina röster under nästa val tala om vad man tycker. Samelandspartiet har varit berett att leda Sametinget utifrån denna grundinställ­ning, så även efter årets Sametingsval.

 Partierna Jakt&fiske, Guovssonásti, Skogssamerna, Min Geaidnu, Landspartiet svenska samer och Albmut har både före och efter valet förordat proportionell tillsättning av Sametingets styrelse och andra organ. Samma tongångar framfördes även vid det inledande plenumet i Kiruna.

 Men vad händer nu?

Enligt en intern (och hemlig?) överenskommelse, har nu dessa partier utsett Sametingets politiska ledning för den nya mandatperioden. Utan att redovisa någon gemensam politik tillämpar majoriteten plötsligt den parlamentariska metoden och bryter mot sina vallöften om en proportionellt tillsatt styrelse! Detta är inget annat än politiska trollkonster av historisk betydelse. Eller är det så att Jakt&fiske och Guovssonásti också har en hemlig politisk agenda? Frågan måste ställas.

Samelandspartiet har i sin röstförklaring vid plenum tydligt gett till känna att det inte är aktuellt med något parlamentariskt samarbete med partiet Jakt&fiske bl.a. på grund av deras inställning till rennäringen, ratificeringen av ILO 169 konvention.

 Frågan är om de samiska väljarna förstått vilken stor och historisk händelse som valet av den nya Sametingsstyrelsen är? Partier med totalt ideologiskt motsatta uppfattningar har nu accepterat att ta gemensamt ansvar för Sametinget och för de framtida samiska frågorna.  

 

Ingrid Inga

Ordförande för Samelandspartiet