Archive For 19 november 2009

By |

                    

Read more »

Samelandspartiets förslag antogs av plenum

By |

Sametinget har under plenum i Kiruna tagit ett historisk beslut. Plenum förkastade Sametinget styrelses förslag i sin helhet och antog Samelandspartiets och partiet Samernas motförslag att avvisa regeringens förslag till utformning av samepolitik i sin helhet. Detta är vårt motförslag till Sametinget styrelses förslag:          Sametingets plenum beslutar  att         avvisa förslagen och de bakomliggande motiven som…

Read more »

Pressmeddelande -Rovdjursersättning

By |

Dags att minska rovdjursstammarna inom renskötselområdet.   Samtliga beslutade etappmål och miniminivåer för varg, järv björn, lo och kungsörn har uppnåtts med god marginal. Detta redovisar regeringen i sin proposition om en ny rovdjursförvaltning.   Baksidan av regeringens rovdjurspolitik är att den ekologiska balansen mellan renar och rovdjur är rubbad i renskötselområdet. Allt större rovdjursstammar…

Read more »

Pressmeddelande

By |

Svensk rennärings- och samepolitik 2009 – ett misslyckande Alliansregeringens arbetsgrupp har i departementsskrivelsen ”Vissa samepolitiska frågor” misslyckats att utforma en trovärdig rennärings- och samepolitik som respekterar samernas rätt till självbestämmande som urfolk, skyddet av samernas äganderätt och rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör oss.  – Det är uppenbart att den svenska regeringens…

Read more »

Regeringens misslyckade rennärings- och samepolitik

By |

Regeringens arbetsgrupp har lagt fram samepolitiska förslag. I dagens DN uttalar sig ett antal ledande experter på samepolitik: ”Samernas rättigheter försvagas” Experter på samepolitik: Sverige fortsätter den negativa särbehandlingen av Europas enda urbefolkning. För en tid sedan kom ytterligare en i raden av utredningar som rör samiska frågor, Ds 2009:40 ”Vissa samepolitiska frågor”, åtföljd av…

Read more »

Regeringens nya ungdomspolitik

By |

”Att ungdomar bereds möjlighet att ta sig in i arbetslivet som företagare eller som anställda utgör en central faktor när  det gäller att motverka ungas utanförskap. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden är en god utbildning. Att främja ungdomars inflytande i samhället, ungas kreativa och kommunikativa förmågor samt ungas…

Read more »