Archive For 14 november 2009

Pressmeddelande

By |

Svensk rennärings- och samepolitik 2009 – ett misslyckande Alliansregeringens arbetsgrupp har i departementsskrivelsen ”Vissa samepolitiska frågor” misslyckats att utforma en trovärdig rennärings- och samepolitik som respekterar samernas rätt till självbestämmande som urfolk, skyddet av samernas äganderätt och rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör oss.  – Det är uppenbart att den svenska regeringens…

Read more »