Pressmeddelande

Svensk rennärings- och samepolitik 2009 – ett misslyckande

Alliansregeringens arbetsgrupp har i departementsskrivelsen ”Vissa samepolitiska frågor” misslyckats att utforma en trovärdig rennärings- och samepolitik som respekterar samernas rätt till självbestämmande som urfolk, skyddet av samernas äganderätt och rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör oss. 

– Det är uppenbart att den svenska regeringens arbetsgrupp inte haft några som helst ambitioner att stärka ens existerande samiska rättigheter till mark och vatten och än mindre har arbetsgruppen fäst något som helst avseende vid folkrättsliga åtagande i internationella konventioner och i Urfolksdeklarationen, säger Ingrid Inga ordförande i Samelandspartiet.

 

– Att alliansregeringens arbetsgrupp inte ens lever upp till sina egna löften om löpande konsultationer med bl a Sametinget är generande. Att dessutom i en stort upplagt debattartikel i Dagens Nyheter basunera ut att detta är en ”historisk uppgörelse” är rent av omdömeslöst och ekar av en storsvensk retorik som man trodde var historia, understryker Ingrid Inga.  

 

 

Från Samelandspartiets sida förväntade vi oss inte att regeringens arbetsgrupp skulle lägga fram förslag på en same- och rennäringspolitik som både kränker samiska folkets legitima rättigheter enligt folkrättenoch svensk lag och rättstradition.

Samelandspartiet (SáR) kommer därför att avvisa den svenska regeringens arbetsgrupps förslag i sin helhet under Sametingets plenum nästkommande vecka.

 

Ingrid Inga

Samelandspartiet

070-55 42 999

                         ————————————————