Pressmeddelande -Rovdjursersättning

Dags att minska rovdjursstammarna inom renskötselområdet.

 

Samtliga beslutade etappmål och miniminivåer för varg, järv björn, lo och kungsörn har uppnåtts med god marginal. Detta redovisar regeringen i sin proposition om en ny rovdjursförvaltning.

 

Baksidan av regeringens rovdjurspolitik är att den ekologiska balansen mellan renar och rovdjur är rubbad i renskötselområdet. Allt större rovdjursstammar innebär ökade förluster av renar och kostsamt merarbete för rennäringen och vilket innebär att renägarnas möjligheter att bedriva en ekologiskt och ekonomiskt hållbar rennäring minskar.

 

En annan mer allvarligare baksida av regeringens rovdjurspolitik är att regeringen inte är beredd att ersätta för de verkliga skadorna som rovdjuren förorsakar rennäringen och som samebyarna får tåla. Sametinget har beräknat att den verkliga nivån på ersättningen för skador som rovdjuren och för samebyarnas merarbete uppgår till ca 227 milj kr. I 2010 års budget avsätter regeringen endast 59 milj kr för viltskador.

 

– Att förslaget att anslaget för Främjande av rennäringen ska täcka underskott i anslaget för Viltskador innebär att  samebyarna och renägarna betalar tredubbelt för regeringens rovdjurspolitik dels i form av renförluster, dels i form av minskade ersättningar och dels med minskade medel för utveckling av rennäringen. För samelandspartiet del är detta ett stort svek mot för rennäringen, säger Bror Saitton, Samelandspartiet.

 

Vid Sametingets plenum kommer Samelandspartiet kräva att Sametingets styrelsen nu begär att regeringen påbörjar en kraftfull decimering av rovdjursstammarna i renskötselområdet för att minska skadorna på rennäringen. Vi vill att acceptabla och rimliga toleransnivåer utarbetas för varje sameby.

 

– Att samebyarna ska ha full kostnadstäckning för rovdjurens skador på rennäringen är en fråga om trovärdighet för  regeringens rovdjurspolitik och en fråga anständighet och respekt för rennäringen, säger Bror Saitton

 

 

Bror Saitton

Samelandspartiet

070-320 22 92