Pressmeddelande

BrorDe samiska grundorganisationerna är de stora förlorarna när den nya samepolitiken nu genomförs.

 

Vid Sametingets plenum i Skellefteå i februari 2010 ska Sametinget besluta om budget för år 2010. Den nya Sametingsledningen med partiet Jakt- och Fiskesamerna, Guovssonasti, Vuovdega/Skogssamerna och Min Geaidnu i majoritet föreslår nu stora omfördelningar i budgeten för 2010 som får omfattande negativa ekonomiska konsekvenser för de samiska riksorganisationerna.  

 

               Samelandspartiet är mycket allvarligt oroad över de föreslagna omfördelningarna som de samiska närings- och slöjdorganisationerna står inför om Sametingets och Kulturrådets budgetförslag för 2010 antas, säger Bror Saitton.

 

Mycket väl fungerande och förankrade samiska organisationer som t ex Sámi duodji, SSR, organisationen Samerna, Sáminuorra, Same Ätnam och Samernas idrottsförbund kommer enligt välunderättade källor att få sina verksamhetsbidrag minskade med upp till en tredjedel av vad de i dag får från Kulturrådet.

 

Samelandspartiet konstaterar att den nya Sametingsledningens budgetförslag kommer att få förödande ekonomiska- och verksamhetsmässiga konsekvenser för de berörda organisationerna. Allt arbete som de lagt ner under lång tid för att bygga upp dessa organisationer för att stärka och utveckla det samiska samhället kommer nu att raderas ut.

 

               Att partiet Jakt- och fiskesamerna vill rasera väl fungerande samiska grundorganisationer är väl känt sedan tidigare. Vad som däremot är förvånande är att även Guovssonasti, Vuovdega/Skogssamerna och Min Geaidnu nu medverkar till att så sker, säger Bror Saitton

 

 

Bror Saitton

Samelandspartiet, 070-3202292