Vad händer nu i Sametinget ?

Efter Guovssonástis avhopp från Sametingets styrelse återstår nu Min Geaidnu, partiet Jakt- och fiskesamerna, Skogssamerna/Vuovdega. Landspartiet svenska samer och partiet Albmut i Sametingets ledning. Förvånande nog verkar Min Geaidnu och Skogssamerna/Vuovdega ha närmat sig politiskt partiet Jakt- och fiskesamerna, Landspartiet svenska samer och Álbmut. Framförallt Skogssamerna/Vuovdega har ju tidigare varit Samelandspartiet nära i sina politiska kärnfrågor. Nu har dessa fem partier stöd med 15 mandat av plenums 31 och de har aviserat att de avser fortsätta leda Sametinget om än i minoritet.

Frågan som nu uppstår är vilken strategi som sittande sametingsledning nu har för att kunna leda Sametinget och plenum utifrån sin minoritetpolitiska ställning ?

Såvitt Samelandspartiet förstår kan den politiska situationen uppstå där den sittande sametingsledningen bara bevakar sina politiska positioner utan att driva någon politisk fråga under mandatperioden eftersom de nu är i en minoritetsställning i Sametinget. Det är mycket troligt att så sker eftersom det av erfarenhet är svårt att leda ett Sameting i minoritet på ett trovädigt sätt. Dessutom kan legitimiteten för sittande sametingsledningen ifrågasättas av både det samiska samhället och det omgivande samhället. Denna mandatperiod kan då av historiker i framtiden beskrivas som den förlorade samepolitikens mandatperioden.

Ytterligare en strategi kan ju vara att Sametingets styrelse tidigt förankrar sina beslut hos t ex Guovssonásti som trots allt verkar ha ett “hemligt” samarbete med t ex partiet Jakt och fiskesamerna. Samarbetet kan ju fortsätta mellan dessa partier utan att Guovssonásti sitter i styrelsen. Kanhända kan Guovssonásti åter kliva in i styrelsen om de tillförsäkras få genomslag för sina politiska frågor? Framtiden får utvisa om detta sker.

Ett tredje alternativ kan vara att den sittande minoritetsledningen i Sametinget väljer att följa Sametingsordningen och ställer sina politiska uppdrag till plenums förfogande eftersom den politiska majoriteten i styrelsen inte är densamma som i Sametingets plenum. Om detta skulle inträffa så blir det omval i Sametinget. Detta är den minst troliga strategin som den sittande sametingsstyrelsen grunnar över eftersom åtminstone Sametingets styrelseordförande envetet hävdar att hon vill leda Sametinget trots litet stöd i plenum.

Framtiden får utvisa vad vilken strategi Sametingets styrelse har för att lotsa sin båt i hamn?

Ingrid Inga