PRESSMEDDELANDE

2010-05-25

Var är handlingskraften och den politiska viljan?

I dag den 25 maj 2010 samlas Sametingets ledamöter till tre dagars plenum i Arjeplog. Sametingets politiker är vana vid långa dagar, omfattande dagordningar och stora politiska frågor.

– Vi har aldrig haft en så tunn agenda, konstaterar Per Mikael Utsi.

Punkterna som ska avhandlas är få och innehållsmässigt tunna. Det är några interpellationer och ett fåtal motioner, för övrigt är det inte mycket. En del ärenden har Sametinget redan behandlat, andra är av den karaktären att det inte är frågor för plenum.

Många förslag till beslut från styrelsen innebär bara att plenum lämnar tillbaka frågan till styrelsen.

– Det känns meningslöst att behandla frågor på plenum som enbart innebär att de skickas tillbaka till styrelsen, säger Anders Kråik.

Samtidigt saknas stora viktiga frågor helt på plenums föredragningslista. Frågor där det är viktigt att sametinget visar handlingskraft och har initiativet. Det är också ett hot mot demokratin att frågor inte lyfts upp till det folkvalda organet.

– Det kan ge allvarliga konsekvenser för det samiska samhället att viktiga frågor inte kommer upp på plenum, säger Ingrid Inga.
– Sametingets ledning saknar politiska visioner och en politisk vilja, säger Anders Kråik.
– Den här tunna dagordningen är en stark varningssignal, avslutar Per Mikael Utsi.

För ytterligare information kontakta
Per Mikael Utsi, 070-3252748
Anders Kråik, 070-2247161
Ingrid Inga, 070-5542999