Sametingets nya styrelse

Sametingets plenum i Arjeplog har den 27 maj 2010 valt en ny styrelse bestående av:

Ingrid Inga, Samelandspartiet
Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna
Sara Larsson, Min Geaidnu
Anders Kråik, Samerna
Per Mikael Utsi, Guovssonásti
Helena Dådring, Vuovdega

Ingrid Inga valdes till ny styrelseordförande och Anders Kråik till styrelsens viceordförande.