Archive For 24 december 2010

Jul- och nyårshälsning

By |

Under 2010 har det skett stora politiska förändringar som ingen kunde förutse när det nyvalda Sametinget trädde i kraft hösten 2009. De politiska förändringarna har inneburit att i den nuvarande styrelsen för Sametinget finns samtliga 8 partier representerade direkt eller indirekt. Det här innebär att de beslut som styrelsen nu fattar är förankrade i partierna…

Read more »