Archive For 15 maj 2011

Årsstämma i Jokkmokk 2011

By |

Kallelse till årsstämma 2011 Ort: Jokkmokk Datum: 2011-06-16, kl 1800 Lokal: Ájtte museum, Ája delen Dagordning 1. Öppnande av årsstämman 2. Medlemsvård 3. Val av ordföranden för årsstämman 4. Val av sekreterare för årsstämman 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 6. Styrelsens verksamhetsredovisning och ekonomisk rapport för 2010 7. Revisionsberättelse för 2010 8. Förslag…

Read more »