Samelandspartiets nya styrelse

Samelandspartiet har vid sin årsstämma i går den 16 juni 2011 i Jokkmokk valt följande till partistyrelsen:

Ingrid Inga, 2011 omval till partiordförande
Britt Sparrock, 2011-2012, nyval
Torkel Stinnerbom, 2011-2012, nyval
Margret Fjällström, 2011-2012, omval
Lars-Markus Kuhmunen 2010-2011
Paulus Kuoljok, 2010-2011 
 
Som ersättare valdes följande:
Lars-Anders Baer 2011-2012, omval
Ann-Christin Blind, 2011-2012, nyval
Magnus Rehnfeldt, 2011-2012, nyval
Sylvia Simma, 2010-2011
Lars-Gunnar Simma, 2010-2011
Barbro Poggats, 2010-2011 

Under partistämman diskuterades även det politiska läget i Sametinget, framtida inriktning i det politiska arbetet och kommande partiträff.

 Ingrid