Archive For 28 juni 2011

Öppna samebyar

By |

28 juni 2011 Sametingets arbetsgrupp Siidajuogos har lagt fram förslag till Sametingets plenum  om öppna samebyar. Förslaget lades fram i form av en skrivelse såsom regeringen gjorde när det gäller ny samepolitik. Arbetsgruppens skrivelse om öppna samebyar har inte remitterats till samiska samhället och den hade inte granskats av juridisk expertis. Om man ser sig om i backspegeln så…

Read more »