Partiträffen i Gällivare lördagen den 24 mars 2012

Program

  • Information om det politiska läget i Sametinget
  • Valet 2013, vallistor, valprogram m m
  • Rovdjursutredningen och Toleransnivåutredningen
  • Gruvexploateringar inom renskötselområdet

Träffen hålls på Sameskolan med början kl 1200.

Varmt välkomna

Paulus Kuoljok
på uppdrag av partistyrelsen