Archive For 20 juni 2012

Svenska samernas landsmöte 18-19 juni 2012

By |

Ordförande, ombud och gäster Landsmötet har många viktiga frågor på sin agenda under de kommande två dagarna i Jokkmokk – samisk markanvändning, ny samepolitik, svensk rovdjurspolitik och frågan om ny rennäringsmyndighet skild från Sametinget. Det är med stort intresse jag kommer att följa dessa frågor eftersom de är minst lika aktuella inom den nyinrättade Rennäringsnämnden….

Read more »

Pressmeddelande

By |

Sámiid Riikabellodats årsstämma 2012 Sámiid Riikkabellodat (SáR) har hållit årsstämma idag söndagen den 17 juni 2012 i Jokkmokk.   Vid årsstämman deltog glädjande både nog tidigare och nya medlemmar. Konstruktiva diskussioner fördes om bl a Sametinget som rennäringsmyndighet och sedvanliga årsmötesbeslut fattades bl a om SáRs valarbetet inför det kommande valet 2013. Årsstämman valde enhälligt…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats årstämma 2012

By |

Kallelse till årsstämma 2012 Ort: Jokkmokk Datum: 2012-06-17, kl 1800 Lokal: Hotell Jokkmokk Dagordning 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordföranden för årsstämman 3. Val av sekreterare för årsstämman 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 5. Styrelsens verksamhetsredovisning och ekonomisk rapport för 2011 6. Revisionsberättelse för 2011 7. Förslag till budget för verksamhetsåret…

Read more »

Så har då det här årets andra plenumsmöte i Tärnaby inletts

By |

En spännande, lärorik första dag men tyvärr med en sådan debattnivå som återigen visar att Sámiid Riikkabellodat  är det stabila, ansvarstagande och långsiktiga alternativet i Sametinget En av de stora frågorna som debatterats under mötet idag är Kulturrådets förslag till kulturpolitiska handlingsplan. Plenum beslutade efter en lång debatt och votering att avstyrka handlingsplanen efter förslag…

Read more »