Archive For 01 juni 2012

Så har då det här årets andra plenumsmöte i Tärnaby inletts

By |

En spännande, lärorik första dag men tyvärr med en sådan debattnivå som återigen visar att Sámiid Riikkabellodat  är det stabila, ansvarstagande och långsiktiga alternativet i Sametinget En av de stora frågorna som debatterats under mötet idag är Kulturrådets förslag till kulturpolitiska handlingsplan. Plenum beslutade efter en lång debatt och votering att avstyrka handlingsplanen efter förslag…

Read more »