Archive For 14 juni 2012

Sámiid Riikkabellodats årstämma 2012

By |

Kallelse till årsstämma 2012 Ort: Jokkmokk Datum: 2012-06-17, kl 1800 Lokal: Hotell Jokkmokk Dagordning 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordföranden för årsstämman 3. Val av sekreterare för årsstämman 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 5. Styrelsens verksamhetsredovisning och ekonomisk rapport för 2011 6. Revisionsberättelse för 2011 7. Förslag till budget för verksamhetsåret…

Read more »