Pressmeddelande

Sámiid Riikabellodats årsstämma 2012

Sámiid Riikkabellodat (SáR) har hållit årsstämma idag söndagen den 17 juni 2012 i Jokkmokk.

 

Vid årsstämman deltog glädjande både nog tidigare och nya medlemmar. Konstruktiva diskussioner fördes om bl a Sametinget som rennäringsmyndighet och sedvanliga årsmötesbeslut fattades bl a om SáRs valarbetet inför det kommande valet 2013.

Årsstämman valde enhälligt följande till partistyrelsen för 2012-2013:

 

Ordinare:                                                                  

Ingrid Inga, Jokkmokk, partiordförande (omval)

Mats Berg, Kiruna (nyval)

Paulus Kuoljok, Pultiskasvaara (omval)

Britt Sparrock (tidigare vald)

Anna Marja Kaddik (fyllnadsval)

Torkel Stinnerbom (tidigare vald)

 

Ersättare:

Sylvia Simma, Kiruna (omval)

Lars-Gunnar Simma (omval)

Ulla Barruk-Sunna (nyval)

Lars-Anders Baer (tidigare vald)

Magnus Rehnfledt (tidigare vald)

Ann-Christin Blind (tidigare vald)

 

Nomineringsgruppen inför Sametingsvalet 2013

Göran Jonsson

Åsa Blindh

Ann-Christin Blind

Torkel Stinnerbom

Britt Sparrock, sammankallande

 

Valarbetsgruppen inför Sametingsvalet 2013

Paulus Kuoljok

Laila Dearga

Mats Berg

Lars-Anders Baer

Ulla Barruk-Sunna

Ingrid Inga, sammankallande

 

Ytterligare information

Ingrid Inga, partiordförande  

070 – 55 42 999