Archive For 25 oktober 2012

Dag 3 – Sametingets plenum den 25 oktober 2012

By |

Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi (§ 45), fortsättning från föregående dag Bakläxa På SR Sameradions hem-sida kan man läsa att det blev bakläxa för Sametingets  styrelse när ärendet åter remitteras till styrelsen. Kritiken kom i stort sett från alla partier. Från SáR och Guovvsonasti som menade att rennäringen gjorts osynlig i dokumentet….

Read more »

Dag 3 – Sametingets plenum den 25 oktober 2012

By |

Samisk rätt till mark och vatten (§ 44), fortsättning från föregående dag. Efter en lång och tidvis  för lyssnare svårtydbar debatt  beslutade plenum att ingång sätta en  ny utredning om samisk rätt till land och vatten. I debatten var alla  dock överens om att den svenska samepolitiken på olika sätt drabbat samerna genom rättsövergrepp och…

Read more »