Avslutning av Sametingets plenum kl 15.00 den 26 oktober 2012

Sametingets plenums avslutades kl. 15.00 av av Lars W Svonni, ledamot i presidiet.