Archive For 31 december 2012

Dags för ordning och reda i Sametinget

By |

År 2012 – att förlorat år År 2012 får från Sametinget horisont betecknas som ett förlorat år. Sametinget har under året haft en proportionellt vald styrelseform som alla partier utom Samiid Riikkabellodat/ Samelandspartatiet/SáR förespråkar. Trots att denna styrelseform arbetat både i Sametingets styrelse och plenum kan det politiska arbetet i Sametinget anses ha falerat.  De…

Read more »

Regelverk för utbetalning av rovdjursersättningar

By |

Sametingets styrelse bereder just nu en motion från partiet Samerna om förändrade föreskrifter för utbetalning av rovdjursersättningar. Bakgrunden till partiets Samernas motion är de problematiska förhållandena i ett par samebyar i Jämtland. Delar av Sametingets styrelse har i sin beredning av motionen föreslagit att föreskrifterna för utbetalning av rovdjursersättningarna ska ändras så att Sametingets utbetalning…

Read more »