Archive For 06 december 2012

Regelverk för utbetalning av rovdjursersättningar

By |

Sametingets styrelse bereder just nu en motion från partiet Samerna om förändrade föreskrifter för utbetalning av rovdjursersättningar. Bakgrunden till partiets Samernas motion är de problematiska förhållandena i ett par samebyar i Jämtland. Delar av Sametingets styrelse har i sin beredning av motionen föreslagit att föreskrifterna för utbetalning av rovdjursersättningarna ska ändras så att Sametingets utbetalning…

Read more »