Archive For 25 februari 2013

Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2013

By |

Lördagen den 2 mars 2013, kl 15.30 i Kiruna Folkets Hus, Lars Jansson-salen Dagordning 15.30 Årsstämma Stadgeenliga ärenden Fastställande av valprogram för Sametingsvalet 2013 Fastställande av vallistor för Sametingsvalet 2013 17.00 Avslutning med enklare förtäring Varmt välkomna Styrelsen

Read more »

Öppen paneldebatt om samepolitik inför Sametingsvalet

By |

Inför Sametingsvalalet den 19 maj 2013 arrangerar Samelandspartiet en paneldebatt om samepolitik och andra aktuella frågeställningar som rör samer både som individer och som ett folk. I panelen ingår Rune Stokke, Udtja sameby som kommer att berätta om björnpredation i Udtja sameby, professor Öje Danell som kommer att tala om bl.a rovdjurspolitiken i Sverige. Statsvetaren…

Read more »

Plenum förd bakom ljuset när Sametingets budget för 2013 antogs

By |

Budgetkupp Med partierna Jakt o Fiske och Samerna i rodret fick man till slut igenom deras sedan  länge önskade budget för kulturnämnden/rådet, vars huvudmålsättning har varit att minska kulturrådets verksamhetsstöd till framför allt Samernas Riksförbund/SSR. En majoritet på 14 ledamöter som röstade för  och 6 ledamöter som avstod att rösta  lotsade igenom en budget för…

Read more »

§ 7 Budget 2013

By |

Förväntad debatt Styrelsen förslag till budget är inte enhälligt och här förväntas debatt och nya inspel.   Beträffande  anslaget till  kulturnämnden och främjande anslaget för rennäringen har lämnats reservationer Här har Ingrid  Inga, Samelandspartiet och Anders Kråik, Samerna reserverat sig mot majoritets förslag. I debatten innan lunch har flera  förslag av ändringar av budget framkommit….

Read more »

§ 5. Allmännpolitisk debatt, 19 mars 2013

By |

Anm. Referaten är delvis  summariska,kortfattade och  icke krolologiska, dessutom har det varit problem med följa med debatten pga störningarn i SR internetsändning. 1.  Håkan Jonsson, partiledare i Jakt- och Fiske Han börjande att säga att man inte skall underskatta vikten av Sametinget, även om det bråkas en hel del. Inlägget i övrigt var gammal god…

Read more »

§ 1. Öppnande av Sametinget plenum – i mörkrets tecken

By |

När Sametingets  ordförande Stefan Mikaelsson öppnande Sametingets plenum i Vilhelmina den 19 februari 2013 fick det formella öppningsanförandet mer  karaktären av ett politiskt inlägg som andades mörkersyn och uppgivenhet. I anförandet menade Mikaelsson att Sametinget borde bryta dialogen med den svenska staten med anledning av bristen hänsyntagande till samerna som folk.  Problemet här är vilken…

Read more »

Sametingets plenum i Vilhelmina, 19-21 februari 2013

By |

1. Sametingets sista plenum  denna mandatperiod Sametingets sista plenumsmöte innan Sametingsvalet den 19 maj 2013 äger rum i Vilhelmina den 19-21 februari. Ärende listan är lång och plenums diskussionerna kommer i allra högsta grad präglas av de kommande valet den 19 maj. Plenum inleds med en allmänpolitisk debatt tisdagen den 19 februari, från kl. 08.30-10.00. Plenumsförhandlingarna…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2013

By |

Lördagen den 2 mars 2013, kl 15.30 i Kiruna Folkets Hus, Lars Jansson-salen Dagordning 15.30    Årsstämma Stadgeenliga ärenden Fastställande av valprogram för Sametingsvalet 2013 Fastställande av vallistor för Sametingsvalet 2013 17.00 Avslutning med enklare förtäring Varmt välkomna Styrelsen

Read more »

Öppen paneldebatt om samepolitik inför Sametingsvalet

By |

Inför Sametingsvalalet den 19 maj 2013 arrangerar Samelandspartiet en paneldebatt om samepolitik och andra aktuella frågeställningar som rör samer  både som individer och som ett folk. I  panelen  ingår Rune Stokke, Udtja sameby som kommer att berätta om björnpredation i Udtja sameby,   professor Öje Danell som kommer att tala om bl.a  rovdjurspolitiken i Sverige. Statsvetaren …

Read more »

Värt att fira – Samernas Nationaldag den 6 februari 2013

By |

Idag den 6 februari  är firas samernas nationaldag. På svensk, norsk och sida är det numera en självklarhet som väldigt få ifråga sätter.  På rysk sida är firandet av samernas nationaldag inte helt okontroversiellt. Det samiska nationaldagsfirandet på ryskt sida har länge varit accepterat, men under 2012 års firande börjande myndigheterna på rysk sida ifrågasätt…

Read more »