Sámiid Riikabellodats årsstämma 2013 i Kiruna

Lördagen den 2 mars 2013, kl 15.30 i Kiruna

Folkets Hus i Kiruna, Lars Jansons-salen

Dagordning

15.30    Årsstämma

Stadgeenliga ärenden

Fastställande av valprogram för Sametingsvalet 2013

Fastställande av vallistor för Sametingsvalet 2013

17.00 Avslutning med enklare förtäring

Varmt välkomna

Styrelsen