Öppen paneldebatt om samepolitik inför Sametingsvalet

Inför Sametingsvalalet den 19 maj 2013 arrangerar Samelandspartiet en paneldebatt om samepolitik och andra aktuella frågeställningar som rör samer  både som individer och som ett folk.

I  panelen  ingår Rune Stokke, Udtja sameby som kommer att berätta om björnpredation i Udtja sameby,   professor Öje Danell som kommer att tala om bl.a  rovdjurspolitiken i Sverige. Statsvetaren  Ulf  Mörkestam , Stockholms universitet,  kommer att tala om Sametinget som folkvalt organ och myndighet och Mats Berg från Girjas sameby  som kommer  tala om  gruvindustrins expansion i Sápmi.

Syftet med paneldebatten  är att diskutera aktuella samepolitiska frågor tillsammans med panelen, samepolitiker och den samiska allmänheten

Tid:  Lördagen den 2 mars, kl 12.00 – 15.00

Plats: Lars-Janssonsalen  på Folkets Hus  i Kiruna

 

Alla intresserade  är  välkomna .

 

Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet