Värt att fira – Samernas Nationaldag den 6 februari 2013

Idag den 6 februari  är firas samernas nationaldag. På svensk, norsk och sida är det numera en självklarhet som väldigt få ifråga sätter.  På rysk sida är firandet av samernas nationaldag inte helt okontroversiellt. Det samiska nationaldagsfirandet på ryskt sida har länge varit accepterat, men under 2012 års firande börjande myndigheterna på rysk sida ifrågasätt både  firandet och användandet  av den samiska flaggan. Dessutom gjordes en del uttalanden från den regionala myndigheten där bl.a sametinget på norsk sida utpekades att lägga sig inre ryska angelägenheter. För klarlägga detta ”missförstånd”  träffade Sametinget på norsk sida genom president Egil Olli Rysslands ambassadör i Oslo under hösten 2012.  Händelserna av denna typ har   förvisso inträffat också på norsk, svensk och finsk sida under 1990-talet.

En sak värd att fira extra här på svensk sida är revideringen av den svenska grundlagen 2010/11. Det kan låta tråkigt med att fira en grundlag.  men den har numera en  viss sprängkraft(ursäkta uttrycket). Samerna på svensk sida var tidigare identifierade som minoritet i grundlagen och senare erkända som urfolk i sitt eget territorium av Sveriges riksdag 1977. I början av 2000-talet påbörjades en revision av Sveriges grundlag mot bakgrund av det svenska medlemskapet i den Europeiska Unionen.  I samband med revisionen krävde Sametinget att samerna skulle erkännas som urfolk i grundlagen och att Sametinget skulle erkännas som en folkvalt organ i det svenska folkstyret. I den parlamentariska utredningen som beredd frågan föreslog en majoritet att samerna skulle omnämnas specifikt där det stadgades om minoriteters rättigheter. Sametinget motsatte sig den skrivningen. När väl konstitutionsutskottet i Sveriges riksdag behandlade ärendet föreslog plötsligt skrivningen det  ”Samiska folkets”. Grundlagen antogs senare riksdag av ett beslut 2010 och ett 2011.

I grundlagens 1 kapitel om statsskickets grunder och dess 2 §, 6 stycke står det skrivet  att ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408)”.

Vad har detta för betydelse kan man fråga sig? Till saken hör att Sveriges regeringen redan 2007 i en rapport till FN omtillämpningen av 1996 års konventioner om männskliga och politiska rättigheter klarlade att Sverige betraktadse samerna som ett urfolk och därmed också som ett fok som har rätt till självbetämmande