Archive For 19 februari 2013

Plenum förd bakom ljuset när Sametingets budget för 2013 antogs

By |

Budgetkupp Med partierna Jakt o Fiske och Samerna i rodret fick man till slut igenom deras sedan  länge önskade budget för kulturnämnden/rådet, vars huvudmålsättning har varit att minska kulturrådets verksamhetsstöd till framför allt Samernas Riksförbund/SSR. En majoritet på 14 ledamöter som röstade för  och 6 ledamöter som avstod att rösta  lotsade igenom en budget för…

Read more »

§ 7 Budget 2013

By |

Förväntad debatt Styrelsen förslag till budget är inte enhälligt och här förväntas debatt och nya inspel.   Beträffande  anslaget till  kulturnämnden och främjande anslaget för rennäringen har lämnats reservationer Här har Ingrid  Inga, Samelandspartiet och Anders Kråik, Samerna reserverat sig mot majoritets förslag. I debatten innan lunch har flera  förslag av ändringar av budget framkommit….

Read more »

§ 5. Allmännpolitisk debatt, 19 mars 2013

By |

Anm. Referaten är delvis  summariska,kortfattade och  icke krolologiska, dessutom har det varit problem med följa med debatten pga störningarn i SR internetsändning. 1.  Håkan Jonsson, partiledare i Jakt- och Fiske Han börjande att säga att man inte skall underskatta vikten av Sametinget, även om det bråkas en hel del. Inlägget i övrigt var gammal god…

Read more »

§ 1. Öppnande av Sametinget plenum – i mörkrets tecken

By |

När Sametingets  ordförande Stefan Mikaelsson öppnande Sametingets plenum i Vilhelmina den 19 februari 2013 fick det formella öppningsanförandet mer  karaktären av ett politiskt inlägg som andades mörkersyn och uppgivenhet. I anförandet menade Mikaelsson att Sametinget borde bryta dialogen med den svenska staten med anledning av bristen hänsyntagande till samerna som folk.  Problemet här är vilken…

Read more »