§ 1. Öppnande av Sametinget plenum – i mörkrets tecken

När Sametingets  ordförande Stefan Mikaelsson öppnande Sametingets plenum i Vilhelmina den 19 februari 2013 fick det formella öppningsanförandet mer  karaktären av ett politiskt inlägg som andades mörkersyn och uppgivenhet. I anförandet menade Mikaelsson att Sametinget borde bryta dialogen med den svenska staten med anledning av bristen hänsyntagande till samerna som folk.  Problemet här är vilken dialog?  Sametinget har som bekant själv valt bryta dialogen med regeringen. Regeringen väntar och väntar.