§ 7 Budget 2013

Förväntad debatt

Styrelsen förslag till budget är inte enhälligt och här förväntas debatt och nya inspel.   Beträffande  anslaget till  kulturnämnden och främjande anslaget för rennäringen har lämnats reservationer Här har Ingrid  Inga, Samelandspartiet och Anders Kråik, Samerna reserverat sig mot majoritets förslag.

I debatten innan lunch har flera  förslag av ändringar av budget framkommit. Diskussionen har så långt visat att budget beredningen varit bristfällig och att majoriteten i styrelsen inte varit lyhörd och inte  respekterat nämndernas förslag till respektive nämndsbudget. Därimot har styrelsen valt att  stödja kulturnämndent åsidosättande  av gällande kulturhandlingplan   beträffande  verksamhetsstödet till organisationer,  samt  Samefonden villkor för användingen medlen från Samefonden.

En intressant fråga  blir nu om radarparet styrelseordförande Per Mikael Utsi och styrelseledamoten Håkan Jonsson kan får majoritet i plenum  för sitt  nya förslaget till budget eller blir det en kompromiss.

Styrelsen förslag till budget  antogs under eftermiddagen..  Samelandspartiets motförslag till budget  för kulturnämnden röstades dock ned med 14 mot 11 röster.