Öppen paneldebatt om samepolitik inför Sametingsvalet

Inför Sametingsvalalet den 19 maj 2013 arrangerar Samelandspartiet en paneldebatt om samepolitik och andra aktuella frågeställningar som rör samer både som individer och som ett folk.

I panelen ingår Rune Stokke, Udtja sameby som kommer att berätta om björnpredation i Udtja sameby, professor Öje Danell som kommer att tala om bl.a rovdjurspolitiken i Sverige. Statsvetaren Ulf Mörkestam , Stockholms universitet, kommer att tala om Sametinget som folkvalt organ och myndighet och Mats Berg från Girjas sameby som kommer tala om gruvindustrins expansion i Sápmi.

Syftet med paneldebatten är att diskutera aktuella samepolitiska frågor tillsammans med panelen, samepolitiker och den samiska allmänheten

Tid: Lördagen den 2 mars, kl 12.00 – 15.00

Plats: Lars-Janssonsalen på Folkets Hus i Kiruna

Alla intresserade är välkomna .

Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet