Archive For 19 mars 2013

Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiets vallistor

By |

Här kan du ta del av Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiets vallistor Läs mer: Vallistor

Read more »

Valkalender

By |

1. Kalender 15 mars Grupper, partier och liknande sammanslutningar ska senast denna dag ha anmält sig och sina kandidater till Valmyndigheten. 19 april Valmyndigheten skickar röstkort/ytterkuvert till de röstberättigade. Brevröstningen kan börja. 19 maj VALDAG Sista dag att skicka brevröst. 27 maj Valet kan överklagas inom tio dagar från det att valresultatet kungjorts. Länsstyrelsen får tidigast…

Read more »