Valkalender

1. Kalender

15 mars

Grupper, partier och liknande sammanslutningar ska senast denna dag ha anmält sig och sina kandidater till Valmyndigheten.

19 april

Valmyndigheten skickar röstkort/ytterkuvert till de röstberättigade. Brevröstningen kan börja.

19 maj

VALDAG

Sista dag att skicka brevröst.

27 maj

Valet kan överklagas inom tio dagar från det att valresultatet kungjorts. Länsstyrelsen får tidigast börja räkna rösterna.Valet kan överklagas inom tio dagar från det att valresultatet kungjorts.

www.val.se/sametinget2013/