Archive For 29 april 2013

Rennäringens betydelse för oss samer – eller inte?

By |

Allt oftare ifrågasätts rennäringens betydelse av det omgivande samhället. Uttryck som ”olönsam näring”, ”liten näring som får ge vika för andra lönsammare näringar”, ”hobbyverksamhet” hörs ofta i debatten. Men det som är än mer allvarligt är att även samer utanför renskötseln ifrågasätter rennäringen och dess betydelse för den samiska kulturen i Sápmi. Även inom Sametinget…

Read more »

22 April – Poströstning kan börja!

By |

Valmyndigheten utskick av   röstkort/ytterkuvert/valsedlar/partiernas valmaterial bör var all  röstberättiga  väljarna tillhanda måndagen den 22 april, om nu postgången fungerat. Brevröstningen kan således börja den 22 april. Valdagen den 19 maj  är sista dag att skicka brevröst. Till er som inte bestämt er. Till er som inte bestämt er på vilket parti ni kan rösta…

Read more »

Dags för nedräkning – bara 31 dagar kvar till valet den 19 maj

By |

Det är nu bara en månad krav till valet den 19 maj 2013. Hemsida aktiveras Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet/SáR hemsida kommer nu att aktiveras för att informera och kommunicera med den samiska  valmanskåren.  Hemsida kommer att informera om partiets politik, nominerade kandidater, kommunicera med väljarna och kommentera valdebatten. Har ni synpunkter och eventuella inlägg kontakta då: lars-anders.baer@sametinget.se, 070-316…

Read more »

Vad kostar rovdjuren?

By |

I en artikel som publicerats i Västerbottens Kuriren den 16 april 2013  har Björn Sprängare ordförande i Svenska Jägarförbundet och K-G Abrahamsson, Jägarförbundet i Västerbotten beräknat att kostnaderna för rovdjuren  i Sverige uppgår till minst 1 miljard kr men författarna menar att det räcker inte. Kostnaderna är troligen betydligt högre. Författarna ställer också frågan vad…

Read more »

Väljarnas val

By |

Enligt SIFO-undersökningen som bygger på svar från 500 väljare har 41 % av väljarna svarat att de inte vet hur de skulle ha röstat om det vore val idag. Jag tycker att det är mycket bra att SIFO-undersökningen redovisas trots att svarsfrekvens i undersökningen är låg. Ett demokratiskt val är ju alltid väljarnas val –…

Read more »