Sammanfattning av Sametingets plenum 17-19 februari 2014 i Umeå

Publicerat 2014-02-20

Magert resultat

Sametingets 65:e plenum avslutades under onsdags eftermiddagen. På dagordningen har vi haft 10 sakfrågor att besluta om bl a budgeten för 2014, budgetunderlaget för 2015-2017, arvoden och ersättningar för förtroendevalda, Sametingets syn på gruvor och mineraler, motioner, valärenden m .fl

Det faktiska resultatet blev att Sametinget beslutade i tre sakfrågor – Budgeten för 2014, budgetunderlaget för 2015-2017 och om arvoden för förtroendevalda, samt val av vice ordförande  till Samefonden och ledamöter till Ungdomsrådet.Alla övriga frågor återremitterades eller bordlades.

Från Sámiid Riikkabellodat sida  markerade vi  att regeringen  – i strid med vad som anges i Rennäringsförordningen – meddelat att Sametinget ska utse alla 6 ledamöter till Samefondens styrelse. Enligt denna förordningen utser regeringen endast tre ledamöter efter förslag av Sametinget.

Frågan kan ställas om Sametingets folkvalda ska vara nöjda med detta?