Alla har glömt, men inte jag..

Publicerad en 27 mars 2014

Det som göms i snö …

Det har nu gått en månad  sedan Sametinget plenum och den samiska parlamentariker konferensen samlades i kulturhuvudstaden Umeå.  Ni som är minnes glada kommer kanske ihåg en schlagertext som börjar med ”Alla har glömt, men inte  jag…” Alla kanske inte vill minnas, men det är ju en annan sak.  Politiken  blir allt mer än färskvara och den snabba tiden gör att minnet blir kortare. Dessutom är svårare veta vad som är höger och vänster numera eftersom de   politiska partierna primärt försöker maximera sin makt och inflytande. Det gäller också  Sametinget och de samepolitiska etablissemanget med styrelseordförande  Håkan Jonsson i spetsen.

Vad hände på Sametinget plenum i februari i Umeå?

Sametinget antog budget för 2014 efter en längre debatt som dessutom många menar kommer resultera i ett underskott, vilket återstår att se.  Till saken hör att  Sametingets plenum  valde  att  väsentligt öka anslaget till de politiska ledningens funktionerna. Om det blir mer politisk verkstad återstå att se. Hur man så långt hanterat frågan om en ny gruv- och mineralstrategi inger farhågor. Nu  utsåg man en ny arbetsgrupp vars uppdrag  är hitta möjlig kompromiss till nästa plenum i maj i Åre. I senaste numret av Samefolket frågar sig  chefredaktören varför samepolitikerna ofta krånglar till det hela och därmed får de svårt att kommunicera sitt budskap till omvärlden. Det är väl observation som står sig, nu när till och med Jakt- och Fiske partiledare, tillika styrelseordförande blivit otydligt och svårtydd.

En märklig tillställning

Den tredje samiska  parlamentariska konferens gick av stapeln  den 20 februari i Umeå  blev en märklig tillställning. Vanligtvis brukar parlementarikerkonferenserna vara händelsefattiga och förutsägbar tillställningar, där enighet brukar demonstreras både i ord och handling, men denna gång sprack det hela. Konferensens genomförande och slutdokumentet blev i ställe en demonstration av oenighet och kanske inte det SPR ordförande Håkan Jonssons hade tänkt sig.  Huruvida det var planlagt eller ett olycksfall i arbetet kan man fråga sig, men det senare är det mest sannolika.

En öppen omröstning

Märkligt nog hölls sig Sametings ledamöterna på svensk sida på mattan, medan ledamöterna på finsk och norsk sida agerande som hemma.  Nu låg väl felet i både hur slutdokumentet processades fram och hur mötet leddes. Det hela ledde till att det blev en öppen omröstning innehållet i slutdokumentet, vilket aldrig skett tidigare och icke skall förekomma enligt den överenskomma mötespraxisen. Konferensen kommer väl inte att ihågkommas som en av höjdpunkterna i Håkan Jonssons politiska karriär, men  spänning var det inget fel på.

Ångestleddad inledning på valrörelsen 2014

Det svenska riksdagsvalet närmare sig obevekligt och nervositeten och ängsligheten är påtaglig, nästan  ångestladdad. Sverige Demokraternas ordförande  Jimmy Åkesson tog sig tid och besökte Jokkmokks marknad på sin jakt på röster i norra Sverige. Han tog till den gamla beprövade metoden att peka ut samernas privilegierade i förhållande till den övriga befolkningen i norr. Det återstår att se om det fungerade på valdagen den 14 september  2014. Den dagen den sorgen.