Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014 Staaren

Publicerad 2014-04-02

Kallelse till årsstämma 2014

Ort: Östersund

Lokal: Gaaltjie, Köpmangatan 58, Östersund

Tid: Söndag den 18 maj 2014, kl 13.00

Dagordning:

§ 1. Öppnande av årsstämman

§ 2. Val av ordförande för årsstämman

§ 3. Val av sekreterare för årsstämman

§ 4. Val av två justeringspersoner

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2013

§ 6. Revisionsberättelse år 2013

§ 6 a. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7. Budget för verksamhetsåret år 2014

§ 8. Val av ordförande för 2014

§ 9. Val av ledamöter till styrelsen 2014-2015

§ 10. Information från Sametinget

§ 11. Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Ingrid Inga

Partiordförande