Alla har glömt – klimatförändringarna

Publicerat 2014-04-04


Polarisarna smälter

I veckan presenterades  FN:s klimatpanel sin andra delrapport.  Rapporten repeterar med än större  säkerhet budskap att  globala uppvärmningen är nu otvetydig och att människans inflytande är klarlagt. FN:s klimat panel har  både utvecklat och matat in mer data i sina modeller.  Man vet nu mer om hur snabbt polarisarna smälter, vilket gör att scenarierna om det stigande havsnivåernas konsekvenser blir allt tydligare.

Utsläppen växer

FN:s klimatpanel frågar sig  om man  kan hålla sig under en  uppvärmning på två grader. Trots goda intentioner och överenskommelser fortsätter utsläppen i världen växa och nu uppskattas utsläppen långsiktiga nivå peka mot en uppvärmning på närmare fyra graders, vilket är ett värsta scenario  i rapporten.

Vem bryr sig

Trots det alarmistiska rapporterna och det märkliga vädertrenderna i världen verkar vi vara mer bekymrade över bensinpriserna än klimatförändringarna. Klimatskeptikerna blir inte färre snarare fler. I det offentliga samtalet har frågan om klimatförändringarna hamnat i mediaskuggan. I den pågående valdebatten i Sverige inför valet i september 2014 är klimatfrågorna än så läge icke frågor.

Urfolk drabbats redan nu

Många urfolk som både av egen fri vilja och yttre tvång lever i klimatologiska och ekologiska nischer i Arktis, Amazonas, i de stora öken områdena Afrika och på öar i Stilla havet är klimatförändringarna redan en realitet. De arktiska områdena har utpekats som det områden där klimatförändringarna tidigast och tydligast gör sig påminda.

Renbeteskris

Klimatförändringarna är sannolikt en orsak till det senaste årens varma och fuktiga vintrar som skapat  stora problem för renskötsel och där vinterbetet blivit låst.

Lär av urfolken

I rapporten framhålls att urfolkens traditionella kunskap och praxis, inkluderande deras hollistiska syn på samhället och miljön är en viktig resurs för att kunna anpassa sig till klimatförändringarna, men att dessa har ej använts i de existerande klimatanpassning ansträngningar.

Fakta: Detta är den andra i en serie av fyra rapporter som utarbetats av världens ledande klimatforskare och nationella myndigheter i FNs klimatpanel (IPCC). Den bedömer klimatpåverkan, anpassning och sårbarhet för både människor och ekosystem när det gäller observerade effekter och framtida risker. Potentialen att anpassa oss till klimatförändringarna bedöms samt de områden där människor eller ekosystem inte kommer att kunna anpassa sig till i framtiden.
.
”Adaptation planning and implementation at all levels of governance are contingent on societal values, objectives, and risk perceptions (high confidence). Recognition of diverse interests, circumstances, social-cultural contexts, and expectations can benefit decision- making processes. Indigenous, local, and traditional knowledge systems and practices, including indigenous peoples’ holistic view of community and environment, are a major resource for adapting to climate change, but these have not been used consistently in existing adaptation efforts. Integrating such forms of knowledge with existing practices increases the effectiveness of adaptation.”
Läs mer på http://ipcc.ch/