Alla har glömt – de nya moderaterna

Publicerat 2014-04-05
Foto: Regeringskansliet

.

När 2.800 moderata lokalpolitiker träffades  fredagen den 4 april  i Göteborg  för att lägga upp strategin inför valet i höst  besöktes tillställningen av Norge statsminister Erna Solberg, dock inte i egenskap av statsminister utan som partiledare för Moderaternas  systerparti  Höyre. Hon tillträdde som statsminister hösten 2013 efter Stortingsvalet.

Den ”nya” samepolitiken

Det finns visa skillnader mellan systerpartierna Höyre och Moderaterna, men den kanske mest markanta skillnaden är deras hållning och politik i förhållande till samerna. En av arkitekterna bakom Höyres ”nya” samepolitik är Erna Solberg. Under sin tid som ansvarig sameministern under statsminister Bondevik i början av 2000-talet gjordes en överenskommelse med Sametinget om en konsultationsordning mellan regeringen och Sametinget. Finnmarksloven som  kom till efter viss vånda skapade en ny förvaltningsordning av statlig förvaltad mark i Finnmark är också en del av den ”nya” samepolitiken.

Symbolik och politik

I motsats till den svenske statsministerns Reinfeldt är den norske statsminister Erna Solberg trygg  och säker i sin samepolitik. Solberg har tom fått sin regeringspartner Fremskrittspartiet att glömma sina krav på bl.a  att lägga ned Sametinget till vidare. Solberg trygghet och tydlighet gör att hon uppträder både med auktoritet visavi   anti-samiska kretsar i bl.a. Fremskrittspartiet och med ödmjukhet i förhållande till samerna. I samband med den samiska nationaldagen den 6 februari framträdde Solberg och önskade samerna lycka med dagen, även på samiska språken.

Feghet eller dumhet?

Statsminister Reinfeldt är nu inne på sitt åttonde år som regeringschef i Sverige. Under denna tid har statsminister Reinfeldt aldrig ”officiellt” träffat företrädare för Sametinget eller andra företrädare för det samiska folket. På norsk sida är det mer avspänt. Den nyvalde norske statsministerns Erna Solberg och den tillika nyvalde presidenten i Sametinget Aili Keskitalo hade nyligen sin första officiella möte. Det kanske än mer märkliga med norsk politik är att finansminister Siv Jensen, tillika ledare i Fremskrittspartiet också nyligen träffat företrädare för Sametinget och diskuterat budgetfrågor. Visst har lantbruksminister  Erlandsson, ansvarig sameminister  i regeringen regelbundna träffar med Sametinget, konstigt vore det annars.

Samerna och Sametinget får nog  trösta sig med att i vart fall Sveriges statschef Konungen Carl Gustav visar större intresse för sin samiska undersåtar.

Det orgie i otydlighet

I motsats till norsk samepolitik är svensk samepolitik orgie i otydlighet, till en del beroende på förhållandet är det samma i Sametinget på svensk sida. Dessutom saknar moderaterna en formulerad samepolitik, i motsats till Folkpartiet som också ingår i regerings alliansen. Samtidigt ingår både Centerpartiet och Kristdemokraterna i Alliansen, som bromsar det mest initiativ som rör svensk samepolitik. Status quo är det som mest kännetecknar moderaternas  samepolitik, vilket kanske är resultatet mellan å ena sidan Folkpartiets mer prosamiska politik å andra sidan Kristdemokraternas och Centerpartiets reserverade hållning till reformer på det samiska politiska området.

En slags förnyelse

Begreppet triangulering inom politiken myntades ursprungligen av chefsrådgivaren till förra presidenten  och lika demokraten Bill Clinton. Dick Morris beskrev strategin som en slags ny tredje position och så att säga  inta en position mellan och ovanför de befintliga.  Syftet var lika mycket att neutralisera frågan som sådan som att vinna marginalväljarna bland republikanerna enligt Morris. Politiken och framförallt strategin skiljde sig från det egna demokratiska partiets ståndpunkter. På så sätt skapades något nytt i väljarnas ögon – en slags förnyelse.

Det nya arbetarpartiet

Tony Blair med ”New Labour” i Storbritannien kopierade denna strategi på 1990-talet. Det hela letade sig till Sverige och Moderaterna  blev ”nya arbetarpartiet”   i början av 2000-talet. När Moderaterna lanserade som de  ”nya Moderaterna”, inbegrep de avståndstagande till gammal politik som t.ex skattesänkningar och uppluckring av arbetsrätten.   Resten är historia.  Värdeladdade ord som varit förknippad med socialdemokratisk politik blev helt plötsligt Moderata värdeord.

Triangulering av svensk samepolitik

Huruvida Moderaterna medveten eller reflexmässigt  triangulerat Socialdemokraterna samepolitik kan diskuteras, men resultatet är det samma. En variant   av triangulering är införandet av den fria småviltsjakten 1992/93 där regeringen under ledning av statsminister Carl Bildt argumenterade och motiverade reformen med en socialdemokratiskt logik och retorik, samtidigt som de stred mot Moderaterns eget partiprogram t.ex. respekten  för den privata äganderätten. Nu är ju det mesta som rör de reella motiven och beredningsprocessen i anslutning till införandet av den fria småviltsjakten höljt i ett dunkelt, men det är väl svensk samepolitik i ett nötskal.

Inför valet

Ju närmare valet och ju mer opinionssiffrorna svänger dess mer triangulerar partierna. Det senast är Moderaternas u-sväng där nu går ut och vill höja skatterna. Problemet med att ta upp  samepolitiska frågorna är att man inte vinner några väljare, snarare tvärtom.  Detta har Sveriges Demokraterna insett och försöker nu göra en politisk inbrytning i norra Sverige, men som tur är finns det inte så många väljare i norra Sverige. Hur partierna i övrigt kommer att hantera Sveriges Demokraterna samepolitiska retorik återstår att se, men det kan ju också innebära att samepolitiken för ovanligheten blir uppmärksammad i det politiska samtalet.