Archive For 26 april 2014

Det Korniska folket ges minoritetsstatus i England

By |

Det Korniska folket ges minoritetsstatus i England

Publicerad den 26 april 2014 Europarådets ramkonvention för minoriteter Under ett besök in Cornwall den 24 april tillkännagav Englands finansminister Danny Kernow att det korniska folket kommer att erkännas som minoritet i enlighet med Europa Rådets ramkonvention för minoriteter. Aktivister och representanter för det Korniska folket har länge krävt att man skall tillerkännas minoritetsstatus i…

Read more »