Det Korniska folket ges minoritetsstatus i England

Publicerad den 26 april 2014

Europarådets ramkonvention för minoriteter

Under ett besök in Cornwall den 24 april tillkännagav Englands finansminister Danny Kernow att det korniska folket kommer att erkännas som minoritet i enlighet med Europa Rådets ramkonvention för minoriteter. Aktivister och representanter för det Korniska folket har länge krävt att man skall tillerkännas minoritetsstatus i England på lika fot som walesare och skottar. Grevskapet (länet) Cornwall ligget i sydvästra Enngland och utgör ett gammalt keltiskt område precis som Wales. Som andra kelter har folket i Cornwall band till befolkningen i Bretange på fransk sida.

Revitalisering av språket

Erkännandet innebär att man  erkänns som ett distinkt folk med ett eget språk, kultur och egna traditioner. Det korniska språket talas i mindre omfattning och erkännandet kommer sannolikt stor betydelse för revitaliseringen av det korniska språket.  Även om kornisk aktivister strävad mot etableringen av det korniskt parlament kommer det nog att ta ett bra tag innan man  når  samma statut som Skottland, Wales och Nordirland.

St Piranflaggan - symbol för ett erkänt folk

St Piranflaggan – symbol för de korniska folket

EU vänlig region

I Cornwall är opinionen mer EU-vänligt än generellt i England. Området är relativt eftersatt och  har därför fått ta del av EU:s olika program. Det kommande EU-valet emotses med stor spänning både i Cornvall som resten i England. England tillhör en av de mest EU-kritiska länderna tillsammans med bl.a. Sverige.

http://www.bbc.com/news/uk-england-cornwall-27132035