Archive For 25 maj 2014

Valet till Europa Parlamentet – hela dagen den 25 maj 2014

By |

Publicerad 2014-05-25 Valdagen den 25 maj 2014 Till slut har vi nått den omtalade dagen den 25 maj då valet till EU parlamentet äger rum. . Det är nu 20 år sedan Sverige och Finland och Österrike inträdde i den europeiska gemenskapen. Tre val till EU parlamentet har genomförts och det fjärde genomförs just nu….

Read more »

Oväntad tidig avslutning av Sametinget plenum

By |

Publicerad 2014-05-22 Vill man karaktärisera Sametinget plenum i Åre den 19-22 maj 2014 så är väl nyckelordet ”oväntat”. En politisk dribbling Vid inledningen av plenumssession meddelade Sametingets ordförande lite oväntat att han ställer sig plats till förfogande. Han hot om avgång blev på många sätt plenum stora ”snackis”. Mindre oväntad var hans meddelande sista plenum…

Read more »

My way – Stefan Mikaelsson

By |

N

Read more »

Så hände det ”oväntande”

By |

Publicerad 2014-05-21, kl 09.10 Väntan på det oväntade Sametingets plenums förmiddags session den 21 maj inleddes med ett oväntat utspel av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson.   I ett känsloladdat anförande på inledningen av plenumssession meddlande han att han  ställer sin plats till förfogande. Han motiverade sitt ställningstagande med säga plenums beslut avslå förslaget  att göra…

Read more »

Äntligen en gruvpolicy

By |

Publicerad 2014-05-20 Strid om påven skägg Långbänken med Sametingets gruvpolicy är nu över.  Sametinget plenum antog enhälligt och utan en längre diskussion de reviderade förslaget till mineral- och gruvpolicy som en arbetsgrupp bestående av Matti Berg, Josefine Skerk och Maria Persson utarbetat. Det reviderade texten blev en kompromiss – en klok sådan. Nu i efterhand…

Read more »

Slaget i Copperhill Mountain Lodge i Åre

By |

Publicerat 2014-05-19 Väntan på det oväntade Sametingets plenum som inleds nu på måndagen den 19 maj och avslutas på torsdagen 22 maj bör nog bli en lugn tillställning med utgångspunkt av ärendena på dagordningen, men det oväntade har ju ofta hänt på Sametingets plenum  tidigare. Vad som kommer att bli det ”oväntade” återstår att se….

Read more »

Pressmeddelande

By |

Publicerad 2014-05-18 Samelandspartiets årsstämma 18 maj 2014 Sámiid Riikkabeludat/Samelandspartiets årsstämma avhölls på Gaaltje och samlade ett 20-tal partimedlemmar. Årsstämman öppnades av partiledaren Ingrid Inga. Till mötesordförande valdes Matti Berg. I samband med genomgången av verksamhetsberättelsen för 2013 redovisade styrelsen att partiet har en svag ekonomi i jämförelse med partier som har en riksorganisation att luta…

Read more »

Sametinget i uppförsbacke när plenumsessionen samlas i Åre

By |

Publicersat 2014-05-18 Läs pressmeddelandet på Sametingets hemsida som publiceras in extenso nedan. www.sametinget.se Samepolitiker samlas i Åre 20-22 maj Den 20-22 maj 2014, äger årets andra plenum rum, denna gång på Copperhill Mountain Lodge i Ååre/Åre i Jämtland. En rad ärenden finns som vanligt med på föredragningslistan, bland annat 19 motioner om vitt skilda ämnen…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014, Staaren/Östersund

By |

Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014, Staaren/Östersund Publicerad den 18  maj 2014 Kallelse till årsstämma 2014 Ort: Östersund Lokal: Gaaltjie, Köpmangatan 58, Östersund Tid: Söndag den 18 maj 2014, kl 13.00 Dagordning: 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordförande för årsstämman 3. Val av sekreterare för årsstämman 4. Val av två justeringspersoner 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2013 6. Revisionsberättelse…

Read more »

Samer och andra valskolkare

By |

Publicerad 2014-05-08 Startskott för EU-valet Från och med den 8 maj kan man börja förtidsrösta i EU-valet. Den officiella valdagen är den 25 maj 2014. Valet till EU-parlamentet berör ca 400 miljoner människor  i 28 länder som skall rösta fram 751 ledamöter, varav 20 är svenska parlamentariker. Valdeltagandet brukar vanligtvis inte vara så lysande. Vid…

Read more »